Tänk och skapa. Allt på en visuell arbetsyta.

Gå från brainstormning till genomförande på en enda plats. Miro är ditt teams samarbetsbaserade arbetsyta online.

Har fått 4,8 i betyg i mer än 5 134 G2-recensioner

asos
contentful
ubisoft
pepsico
macys
whirlpool
hanes
yamaha
docusign
liberty mutual
wp engine
accenture
bumble
delloite
hewlett packard
total
dropbox
asos
contentful
ubisoft
pepsico
macys
whirlpool
hanes
yamaha
docusign
liberty mutual
wp engine
asos
contentful
ubisoft
pepsico
macys
whirlpool
hanes
yamaha
docusign
liberty mutual
wp engine
accenture
bumble
delloite
hewlett packard
total
dropbox
asos
contentful
ubisoft
pepsico
macys
whirlpool
hanes
yamaha
docusign
liberty mutual
wp engine

Skapa morgondagen tillsammans redan i dag

Miro hjälper 70 miljoneranvändare att forma framtiden genom att tillhandahålla ett utrymme där de kan skapa tillsammans – sömlöst – oavsett var de befinner sig.

Hitta den Miro-plan som passar dig
Placeholder image
Placeholder image

Nästa stora grej? Inga problem. Tre enkla steg till framtiden.

Placeholder image

Ta fram strategier och planer

Säkerställ att ni alltid håller jämna steg med kundens behov och företagets strategi. Definiera mål och initiativ, visualisera prioriteringar och beroendeförhållanden och se era planer bära frukt. Allt blir enklare när du har oändligt med utrymme.

Placeholder image

Ta fram kundcentrerade lösningar

Främja en kundcentrerad filosofi och utforma ett gemensamt teamutrymme, där alla kan ta tillvara på insikter och ge dem struktur med hjälp av diagram och tabeller samt dela allt på en central plats.

Iterative product & service development

Utveckla dina produkter och tjänster

Påskynda tiden till marknaden med ett komplett utbud av funktioner utformade för innovation, bland annat diagram, datavisualisering i realtid och facilitering av seminarier. Miro tillhandahåller även inbyggt stöd för vanliga produktutvecklingsprocesser med agila metoder som estimering och återblickar.

Koppla samman hela företaget på en enda, säker plattform

Miro erbjuder IT-säkerhet i företagsklass och hjälper organisationer som strävar efter en nolltillitsarkitektur. Vi erbjuder avancerade säkerhetsintegreringar, en robust datahemvist, övervakningslösningar för känsliga data och ett tillgänglighetsprogram som riktar sig mot kriterierna för nivå AA i WCAG 2.1.

Läs mer
Miro Enterprise Security

Sex kärnfunktioner. Sex sätt att accelerera innovation.

Miro erbjuder sofistikerade paket med funktioner utformade för alla innovationssteg, från diagram till seminarier och kodgranskningar – allt på en enda integrerad arbetsyta utformad för storskaligt samarbete som eliminerar silor och verktygskostnader.

Få snabbare, mer engagerande och mer produktiva feedbackcykler för djupgående samarbete. Genom att kombinera bildspel, datavisualiseringar i realtid, handlingspunkter och diagram får du allt du behöver för att fatta bra beslut samlat på en enda tavla.

En användarvänlig, intuitiv arbetsyta för att visualisera komplexa system, idéer och organisationsstrukturer gör att teamen kan komma igång snabbare, samtidigt som den automatiserar tidskrävande uppgifter och tar produkter och programvara till marknaden på ett mer effektivt sätt.

Miro Assist hjälper dig att automatisera monotona uppgifter och får dig att tänka utanför ramarna när du tar fram idéer och skapar. Genom att använda de senaste modellerna påskyndar Miro Assist arbetet så att teamen kan fokusera på analys, samordning och verkställande.

Påskynda leveranser och förbättra utfallen genom att enkelt visualisera komplexa projekt. Förstå relationer och beroendeförhållanden mellan olika uppgifter med hjälp av dynamiska visuella hjälpmedel såsom Mirokort, Kanbantavlor och flödesscheman samt integrationer med populära verktyg för uppgiftshantering, bland annat Smartsheet, Monday.com, Asana, ClickUp, Jira och Azure DevOps.

Miros inbyggda funktioner för lo-fi-wireframing, estimeringar, beroendekartläggning, personliga retrospektiver och uppskalad produktplanering kompletteras av en effektiv tvåvägssynkronisering med Jira för hantering av end-to-end-arbetsflöden på en visuell och kollaborativ yta.

Visualisera helhetsbilder, dela kontext och fatta bättre beslut. Från dokumentation till design, enkätsvar, videor och livedata – du kan enkelt sammanställa synkroniserad information från hela er teknikstack på en Miro-tavla. Allt du behöver göra är att utnyttja våra effektiva integrationer via Miro Smart Links.

Integration med dina favoritverktyg? Självklart.

För att göra arbetet mer effektivt ansluter Miro dynamiskt till mer än 130 verktyg i hela din stack. Jira, Azure DevOps, Asana, Zoom, Teams och Slack är bara några av dem.

Upptäck Marketplace
Placeholder image

Utforska vad andra personer i din situation har skapat inom Miroverse

Upptäck välfungerande arbetsflöden, projekt och ramverk inom Miro-gemenskapen – eller dela med dig av ditt eget arbete!

Bli en av över 70 miljoner användare i dag

Gör som tusentals andra team som samarbetar och tar fram sitt bästa arbete med Miro.

asos
contentful
ubisoft
pepsico
macys
whirlpool
hanes
yamaha
docusign
liberty mutual
wp engine
accenture
bumble
delloite
hewlett packard
total
dropbox
asos
contentful
ubisoft
pepsico
macys
whirlpool
hanes
yamaha
docusign
liberty mutual
wp engine
asos
contentful
ubisoft
pepsico
macys
whirlpool
hanes
yamaha
docusign
liberty mutual
wp engine
accenture
bumble
delloite
hewlett packard
total
dropbox
asos
contentful
ubisoft
pepsico
macys
whirlpool
hanes
yamaha
docusign
liberty mutual
wp engine

😡

😔

😐

😀

😍

Spara tid genom att få ditt team ombord omedelbart

Vi rekommenderar att du använder din jobb-e-postadress för att hålla isär arbete och fritid.