Beslisbomen

Gebruik een beslisboom om snel en eenvoudig alle mogelijke uitkomsten van je keuzes te ontdekken. Zo kun je plannen maken voor elke situatie en de beste beslissingen nemen voor je bedrijf.

Decision tree diagram in MiroDecision tree diagram in Miro
Decision tree diagram in MiroDecision tree diagram in Miro

60M gebruikers wereldwijd vertrouwen Miro

Een beslisboom is een type diagram waarmee je je keuzes en de potentiële uitkomsten beter kunt begrijpen. Door alle waarschijnlijke gevolgen van verschillende acties te visualiseren, kun je een weloverwogen beslissing nemen over de beste aanpak. Heb je hulp nodig bij het maken van een beslisboomdiagram? De beslisboommaker van Miro heeft alle vormen, symbolen en samenwerkingsfuncties die je nodig hebt om aan de slag te gaan.

Wat is een beslisboomdiagram?

Een beslisboomdiagram is een visuele tool die bedrijven en individuele personen helpt keuzes te maken door het visualiseren van mogelijke uitkomsten en consequenties. De visualisatie van het besluitvormingsproces stelt gebruikers in staat om verschillende mogelijkheden af te wegen en een koers uit te zetten richting het gewenste resultaat. Beslisbomen zijn geïnspireerd op een boom. Ze beginnen doorgaans met een enkel knooppunt van waaruit verschillende vertakkingen ontstaan. Elke tak leidt naar een ander knooppunt dat staat voor een unieke beslissing of mogelijkheid die voortvloeit uit de eerste vraag. De takken zijn over het algemeen de actie of het antwoord op een vraag, die vervolgens weer naar het volgende knooppunt leidt. Deze structuur stelt je in staat in kaart te brengen hoe je beslissingen en acties tot verschillende uitkomsten leiden in de toekomst. Beslisbomen zijn handig voor bedrijven die meerdere mogelijkheden hebben. Ze helpen deze bedrijven beslissen waar prioriteiten liggen en welke zaken ze links laten liggen. Het visualiseren van de uitkomsten van je beslissingen kan teams helpen weloverwogen strategische beslissingen te nemen, de langetermijnplanning verbeteren en langetermijnplannen overzichtelijk en beknopt aanschouwelijk maken. Zelfs een eenvoudig beslisboomdiagram kan je al helpen bij het nemen van dagelijkse beslissingen.

Eenvoudig beslisboomdiagram

Laten we een voorbeeld bekijken van een eenvoudig beslisboomdiagram, zodat je leert hoe deze worden gebruikt.

Simple decision tree exampleSimple decision tree example
Simple decision tree exampleSimple decision tree example

In het bovenstaande voorbeeld begint de beslisboom met één knooppunt waarin de gebruiker de volgende vraag wordt gesteld: Heb ik honger? Als de gebruiker 'nee' antwoordt, dan volgt deze de tak die naar het einde van de beslisboom leidt. Als je geen honger hebt, moet je gaan slapen. Wanneer de gebruiker de openingsvraag daarentegen met 'ja' beantwoordt, dan wordt deze naar het volgende knooppunt geleid waar een andere vraag wordt gesteld: heb ik 25 dollar? Afhankelijk van het antwoord, worden er verschillende routes genomen. Beslisbomen kunnen doorgaan en naar steeds nieuwe beslistakken leiden waarbij gebruikers door een eenvoudig besluitvormingsproces worden geleid.

Voordelen en nadelen van beslisbomen

Net als alle besluitvormingsdiagrammen hebben alle tools voor- en nadelen, en niet elke tool is geschikt voor een taak. Hier volgen een aantal voordelen en beperkingen in het gebruik van een beslisboom.

Voordelen

Veelzijdig

Beslisbomen zijn uiterst veelzijdige tools die kunnen worden gebruikt door individuele personen, teams of bedrijven. Je kunt ze gebruiken voor het in kaart brengen van eenvoudige, dagelijkse beslissingen zoals in het bovenstaande voorbeeld. Of je kunt ze gebruiken voor het weergeven van meervoudige beslissingen, complexe gegevenssets en machine learning-algoritmen.

Eenvoudig te interpreteren

Een van de belangrijkste voordelen van beslisbomen is dat ze gemakkelijk te begrijpen en analyseren zijn. Zelfs wanneer een beslisboom een complexe beslissing illustreert, maakt de grafische, ongecompliceerde lay-out deze intuïtief duidelijk voor alle teamleden.

Geschikt voor elk type gegevens

Beslisbomen kunnen een breed scala aan numerieke of categorische gegevens weergeven. Dit maakt beslisbomen zinvol in verschillende contexten, van machine learning tot complexe besluitvorming.

Eenvoudig te bewerken en updaten

De opzet van beslisbomen betekent dat ze eenvoudig kunnen worden bewerkt en geactualiseerd, bijvoorbeeld wanneer er een extra optie aan de vraagstelling wordt toegevoegd. Het zijn dynamische tools die je kunt updaten, wat cruciaal is voor teams die zich moeten aanpassen aan veranderingen en die up-to-date moeten blijven. Met de online beslisboommaker van Miro kun je elk gegevenspunt eenvoudig updaten en je diagram bewerken zodat je weer helemaal bij bent.

Helpt je de gevolgen van je beslissingen te overwegen

Beslisbomen stellen je in staat om de uitkomsten en consequenties van verschillende keuzes zorgvuldig te overwegen. Door alle mogelijke scenario's te bekijken, kun je voordat je beslist nagaan welke actie het meest gunstig is.

Nadelen

Ze zijn niet stabiel

Hoewel beslisbomen eenvoudig kunnen worden bijgewerkt en gewijzigd, kan een kleine wijziging in bepaalde beslisbomen al instabiliteit veroorzaken. Dit kan leiden tot aanzienlijke wijzigingen in hun structuur.

Ze kunnen onnauwkeurig zijn

Een van de inherente risico's van teveel vertrouwen op een beslisboom, is dat het nagenoeg onmogelijk is om de toekomst en de gevolgen van werkelijke beslissingen te voorspellen. Vanuit dit oogpunt kunnen beslisbomen enigszins onnauwkeurig zijn.

Complexe berekeningen zijn mogelijk niet geschikt

Aangezien beslisbomen eenvoudige diagrammen zijn die voor complexe scenario's kunnen worden gebruikt, zijn ze mogelijk niet ideaal voor complexe berekeningen met honderden variabelen. Ze kunnen potentieel een vals gevoel van veiligheid geven bij het nemen van lastige beslissingen met grote gevolgen.

Vormen en symbolen voor een beslisboomdiagram

De meeste beslisbomen gebruiken een set standaardvormen en symbolen. Zo kunnen ze eenvoudiger tussen verschillende groepen worden gedeeld en zijn ze voor iedereen begrijpelijk. Dit zijn een paar van de meest voorkomende symbolen in beslisboomdiagrammen.

Beslissingsknooppunt (meestal vierkanten)

De vierkanten in het diagram duiden op een beslissing die moet worden genomen

Kansknooppunten (meestal cirkels)

Een kansknooppunt is een symbool dat een beslissing aangeeft met meerdere onzekere uitkomsten

Eindknooppunten (meestal driehoeken)

De driehoeken in het diagram geven de uitkomst aan

Takken (lijnen)

Elke tak van de beslisboom geeft een pad aan naar een mogelijke uitkomst of actie

Visgraatdiagram vs. beslisboom

Hoewel visgraatdiagrammen lijken op beslisbomen, zijn er een aantal belangrijke verschillen. Terwijl beslisbomen besluitvormingstools zijn, zijn visgraatdiagrammen 'oorzaak en gevolg-tools'. Teams gebruiken visgraatdiagrammen voor het identificeren van defecten, variaties of bepaalde successen in een bedrijfsproces. Vanuit dit oogpunt kijken visgraatdiagrammen meer achteruit dan vooruit. Ze helpen door te dringen tot de potentiële hoofdoorzaken van een probleem. Beslisbomen zijn daarentegen meer gericht op de toekomst. Ze proberen de uitkomsten en gevolgen van een proces of beslissing te voorspellen. Hoewel ze beide op dezelfde manier worden gepresenteerd, vertegenwoordigen ze andere dingen.

Invloedsdiagram vs. beslisboom

Een invloedsdiagram is nauw verwant aan beslisbomen, meer nog dan een visgraatanalyse. Het belangrijkste verschil tussen een beslisboom en een invloedsdiagram is dat een invloedsdiagram de conditionele relaties en afhankelijkheden van verschillende variabelen weergeeft. Een beslisboom biedt ook meer details over elke mogelijke keuze en uitkomst. Het aantal knooppunten in een beslisboom neemt exponentieel toe, terwijl een invloedsdiagram de mogelijke beslissingen op een compactere manier weergeeft. Omdat ze gedetailleerder zijn, kunnen beslisbomen complexer en rommeliger worden dan een invloedsdiagram. Een invloedsdiagram kun je gebruiken om de informatie in een beslisboom samen te vatten. Zodoende zijn invloedsdiagrammen en beslisbomen technieken die elkaar aanvullen en die dezelfde gegevens kunnen weergeven.

Hoe worden beslisbomen gebruikt?

Het grote voordeel van beslisbomen is hun flexibiliteit en robuustheid. Dit maakt ze tot populaire tools in veel verschillende professionele en persoonlijke contexten. Hieronder bespreken we hoe je beslisbomen in verschillende scenario's kunt gebruiken.

Alledaagse beslissingen

Iedereen kan een beslisboom gebruiken als hulpmiddel voor het nemen van dagelijkse beslissingen. Ze zijn flexibel genoeg om te gebruiken voor zowel complexe als eenvoudige beslissingen. Het maken van een beslisboom is een waardevolle oefening die uitnodigt tot goed nadenken en overwegen van mogelijke consequenties. De diagrammen kunnen nuttig zijn voor iedereen die de effecten wil overwegen van keuzes en mogelijkheden in het dagelijks leven.

Zakelijke groeikansen inschatten

Beslisbomen kunnen van pas komen voor bedrijven die willen uitbreiden en een strategisch langetermijnplan willen bepalen. Deze bedrijven moeten de gevolgen van hun beslissingen voorspellen voordat ze tijd en geld investeren in een actieplan. Een onderdeel van het runnen van een bedrijf is het nemen van ingecalculeerde risico's, waarbij een beslisboom je de mogelijkheid biedt om dit op een verstandige en veilige manier te doen. Of het nu gaat om het kopen en verkopen van aandelen, het aantrekken van investeerders of implementeren van een nieuwe marketingcampagne, bedrijfseigenaren moeten de risico's en kansen zorgvuldig inschatten.

Beslisbomen in machine learning

Beslisbomen zijn steeds populairder geworden in machine learning, doordat ze een methode bieden om algoritmen voor te stellen met conditionele control-statements. In machine learning worden beslissingsanalyses algemeen gebruikt bij datamining om een bepaald doel te bereiken. Beslisbomen worden ook gebruikt in supervised machine learning. Bij deze subcategorie van machine learning wordt de input gedetailleerd uitgelegd, en de hieraan gerelateerde output wordt gebruikt als trainingsdata. De gegevens die deze beslisboom doorlopen, worden voortdurend opgesplitst in specifieke parameters.

Beslisbomen voor dataclassificatie

Beslisbomen worden in programmeertalen als Python en JavaScript gebruikt als classificatie- en regressiemodellen. Ze helpen gegevens op te splitsen in kleinere subsets, zodat lange lijsten met gegevens eenvoudiger kunnen worden geordend en geclassificeerd in afzonderlijke containers. In deze context representeert elke tak van een beslisboom een uitkomst, en het pad van het blad naar de wortel staat voor de classificatieregels. Professionals uit de IT-sector gebruiken classificerende beslisbomen om programmeerprocessen te stroomlijnen en tijd te besparen.

Een beslisboomdiagram tekenen

De kant-en-klare template voor beslisbomen van Miro is een geweldige digitale tool om de uitkomsten van je beslissingen te ontdekken, plannen en voorspellen. Als je voor het eerst werkt met beslisbomen, dan helpt dit stappenplan je om er een te maken.

1. Definieer de vraag

Voordat je een beslisboom maakt, moet je goed weten welke vraag je wilt stellen. Elke beslissing of keuze moet beginnen met een vraag in het beginknooppunt. Hieronder zie je een voorbeeld van een eenvoudig beslisboomdiagram. Het diagram begint met de vraag: "Moeten we dit initiatief starten?"

Example of a decision tree in MiroExample of a decision tree in Miro
Example of a decision tree in MiroExample of a decision tree in Miro

2. Voeg takken toe

Wanneer je je vraag hebt gedefinieerd en aan het beginknooppunt hebt toegevoegd, is het tijd om na te denken over alle acties die mogelijk zijn om die vraag te beantwoorden. Elke mogelijkheid of elk antwoord moet door een bijbehorende tak worden voorgesteld. Het bovenstaande voorbeeld betreft een gesloten vraag, wat betekent dat er slechts twee begintakken zijn: ja en nee.

3. Voeg bladeren toe

Aan het einde van elke tak moet een blad/knooppunt worden toegevoegd. Dit is een voorspelling van de uitkomst van de actie die je hebt genomen. Stel jezelf een vraag in de volgende stijl: "Wat gebeurt er als ik tak A kies?" Het antwoord op die vraag moet een stelling zijn die je moet toevoegen aan het blad aan het einde van de tak. Als voor de beginvraag meerdere vervolgvragen nodig zijn om tot de stelling te komen, dan zul je meer takken moeten toevoegen.

4. Beëindig takken

Wanneer er geen vragen of mogelijke acties meer zijn voor de takken, is het tijd om de beslisboom af te sluiten met de driehoekige eindknooppunten. De stelling in dit knooppunt is de voorspelde uitkomst op basis van de tak die je hebt besloten te volgen.

Gebruik een beslisboom om verschillende uitkomsten te visualiseren

Met de beslisboommaker en kant-en-klare template voor beslisbomen van Miro maak je eenvoudig een beslisboomdiagram, zowel alleen als met een team. Dankzij functies zoals digitale sticky notes en meerdere opties voor delen, kunnen verschillende stakeholders gemakkelijk bij het besluitvormingsproces worden betrokken.