Homegraphswhat is a venn diagram

Venndiagrammen

Venndiagram in Miro

Wat is een venndiagram?

Een venndiagram is een grafische weergave die bestaat uit overlappende cirkels. Elke cirkel staat voor een ander concept of een andere verzameling gegevens en de overlappende delen geven de gezamenlijke kwaliteiten weer. Hierdoor zijn venndiagrammen uitstekende tools om gegevens te vergelijken en waarschijnlijkheden te meten. Door je gedachten in kaart te brengen met een venndiagram kun je verbanden en patronen ontdekken. Dit kan helpen bij het nemen van beslissingen of het beter begrijpen van complexe concepten. Een venndiagram maken is een manier om eenvoudig te visualiseren hoe concepten overlappen, verschillen en contrasteren.

Soorten venndiagrammen

Een venndiagram kan op verschillende manieren worden weergegeven. Wellicht ken je het venndiagram met drie cirkels, maar er zijn meerdere varianten. Elke variant wordt om een andere reden gebruikt.

Venndiagram met twee cirkels

Twee cirkels die elkaar in het midden overlappen.

Venndiagram met drie cirkels

Drie cirkels in een piramidevorm die elkaar in het midden overlappen

Venndiagram met vier cirkels

Vier cirkels in een ruitvorm die elkaar in het midden overlappen.

Edwards-venndiagram

Halverwege de negentiende eeuw ontwikkelde de Britse bioloog Anthony Edwards een vierde versie van het diagram. Hij noemde dit het Edwards-venndiagram, of het EV-diagram. In plaats van de twee tot vier cirkels, is een EV-diagram gebaseerd op de vormgeving van een tennisbal. Dit type venndiagram helpt om overeenkomstige kenmerken tussen veel meer groepen of concepten te identificeren en classificeren. Traditionele venndiagrammen met twee, drie of vier cirkels zijn bij uitstek geschikt voor kleinere datasets. Het Edwards-venndiagram is vooral geschikt om een onderwerp vanuit verschillende standpunten te analyseren. Alle venndiagrammen hebben echter vergelijking of contrast als doel.

Voordelen van een venndiagram

De schoonheid van een venndiagram ligt in de eenvoud én veelzijdigheid. Van marketing tot wiskunde: het venndiagram is een aanwinst. Dit zijn een aantal van de vele voordelen van het gebruiken van een venndiagram met je team.

Nuttig voor brainstromsessies

Als je team op zoek is naar een snelle manier om te brainstormen en tot de kern van een zaak te komen, dan is een venndiagram misschien wel de ideale tool. Als de cirkels potentiële ideeën vertegenwoordigen, kunnen de overlappende delen aantonen wat het beste werkt en wat het gunstigst is voor je strategie.

De verbanden tussen twee items zien

Als twee cirkels in een venndiagram overlappen, geeft het overlappende deel het verbindingspunt weer tussen de twee verschillende groepen. Dit kan zeer nuttig zijn bij het identificeren van verbanden tussen verschillende onderwerpen en het beter begrijpen van de gezamenlijke voordelen.

Keuzes vergelijken

Een venndiagram dat vergelijkingen en contrasten weergeeft, is een van de populairste venndiagrammen die je zult tegenkomen. Met deze unieke visuele weergave kunnen teams tastbare vergelijkingen maken tussen verschillende datasets, waardoor er weloverwogen besluiten gemaakt kunnen worden.

Informatie visueel structureren en weergeven

Een visueel diagram is een uitstekende manier om verschillende soorten mensen iets intuïtief te laten begrijpen. Tijdens een vergadering of conferentie kunnen venndiagrammen sprekers helpen om hun ideeën op een toegankelijke manier te structureren en over te brengen.

Wiskundige problemen eenvoudig oplossen

Het venndiagram wordt al duizenden jaren gebruikt in de wiskunde en wetenschap. Als je een venndiagram door een wiskundige lens bekijkt, kunnen ze getallen visueel vergelijken en waarschijnlijkheden bepalen, in plaats van concepten of ideeën te vergelijken.

Wanneer gebruik je een venndiagram?

Veel beroepen en omgevingen vertrouwen op venndiagrammen om duidelijkheid te scheppen over het in kaart brengen en ontleden van verbanden tussen items. Venndiagrammen worden in allerlei sectoren gebruikt, zoals:

Onderwijs

Een van de redenen dat het venndiagram zo populair is in zoveel sectoren, is het feit dat het kan worden vereenvoudigd tot een niveau waarop zelfs een kind de symbolen makkelijk kan interpreteren. Het onderwijs is een uitstekende plek om het venndiagram te gebruiken, omdat het leerlingen laat kennismaken met de concepten waarschijnlijkheid en samenhang tussen meerdere objecten. Het draagt ook bij aan een goede basis om wiskunde te leren op de middelbare school.

Besluitvorming

Een venndiagram is een geweldige tool bij besluitvorming. Als je bij besluitvorming rekening moet houden met verschillende factoren die overlappen, kan het maken van een venndiagram je helpen om verschillende beschikbare opties te analyseren en te bekijken welke het beste resultaat oplevert. Bijvoorbeeld als je een lijst met zakelijke ideeën hebt opgesteld en je wilt vaststellen welke je het beste kunt uitvoeren. Een venndiagram kan je helpen bij het kiezen van de beste optie. Het identificeert namelijk die ultieme optie die winstgevend, gewild en aantrekkelijk is.

Wiskunde

In het vakgebied wiskunde kan een venndiagram logische verbanden tussen getallen weergeven en waarschijnlijkheden bepalen. Een wiskundige kan een venndiagram bijvoorbeeld gebruiken om het verband aan te tonen tussen verschillende groepen gegevens of getallen. Omdat je met een venndiagram datasets kunt meten, vergelijken en verbinden, is het logisch dat dit unieke diagram gebruikt kan worden om numerieke waarden te analyseren.

Statistiek

Als je de uitkomst van een bepaald evenement wilt schatten of voorspellen, heb je tools nodig die alle mogelijkheden visualiseren. Het venndiagram is om deze reden essentieel geweest voor statistieken en waarschijnlijkheden.

Logica

De structuur van een diagram heeft iets duidelijks en logisch. Door verschillende concepten of items in verschillende gelijke cirkels te verdelen, wordt het eenvoudiger om de verbanden tussen verschillende groepen ideeën te visualiseren en begrijpen.

Informatica

In de moderne computerwetenschap worden venndiagrammen vaak gebruikt om verbanden tussen verschillende datasets te visualiseren. Ze zijn nuttig om te begrijpen hoe verschillende klassen, sets en objecten zich tot elkaar verhouden binnen een bepaald computersysteem. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden om vergelijkbare elementen tussen verschillende programmeertalen weer te geven om zo efficiëntere systemen te creëren.

Linguïstiek

De linguïstiek zit wereldwijd vol samenhangende paden en hiërarchieën. Het venndiagram is zeer nuttig voor mensen die de complexe verbanden tussen verschillende talen en dialecten bestuderen. Met dit diagram kun je deze verbanden eenvoudig visualiseren.

Bedrijven

Je zult het venndiagram wellicht het vaakst tegenkomen in het zakenleven. Bedrijven willen continu gegevens met elkaar vergelijken. Dit helpt professionals om zakelijke strategieën en campagnes op te zetten voor toekomstig succes.

Woordenlijst en venndiagramsymbolen

Het venndiagram bevat veel symbolen die de moeite waard zijn om te leren, als je dit type diagram ten volste wilt benutten. De belangrijkste zijn:

Set

Een verzameling objecten of elementen. Elke set wordt weergegeven als een gesloten vorm, meestal een cirkel.

Vereniging of unie (∪)

Waar twee vormen (die individuele ideeën weergeven) overlappen. Dit wordt aangeduid met het symbool voor vereniging (of unie) ∪. A ∪ B geeft bijvoorbeeld alle elementen aan die in de verzameling A of B zitten, of in beide.

Snijpunt (∩)

De plek in het midden van een venndiagram, waar alle vormen overlappen. Het snijpunt wordt aangeduid met het symbool ∩. In dit voorbeeld bevat A ∩ B alle elementen die zowel in A als in B zitten.

Universele verzameling (U)

Een verzameling die alle relevante informatie van je venndiagram bevat. De universele verzameling wordt aangeduid met U of soms met ξ.

Lege verzameling (Ø)

Een verzameling die geen elementen bevat.

Complement (')

Een verzameling die bestaat uit de elementen die aanwezig zijn in een universele verzameling. Het complement van een verzameling A (aangeduid met A' of soms Ac) omvat alle elementen die niet in A zitten, maar wel in de universele verzameling.

Een venndiagram maken

Er zijn verschillende manieren om een venndiagram te maken. Maar de juiste template kan helpen om een analyse van vergelijkingen of contrasten vorm te geven. Op deze manier kun je een venndiagram tekenen met Miro's intuïtieve venndiagram template:

Stap 1

Noteer als eerste alle objecten, elementen en ideeën die je wilt weergeven. Deze verzameling gegevens is je universele set.

Stap 2

Bepaal nu welk soort venndiagram het geschiktst is. Als je bijvoorbeeld de gelijkenissen en verschillen van drie sets wilt weergeven, kies je het venndiagram met drie cirkels.

Stap 3

Teken een cirkel voor elke set. De template bevat al een cirkel voor elke set. Je kunt cirkels toevoegen en verwijderen indien nodig.

Stap 4

Voeg elk element toe aan je diagram, afhankelijk van de gelijkenissen of verschillen met de andere sets. Elementen die geen gelijkenissen bevatten gaan in een van de cirkels voor elke set: A, B of C. Als er een gelijkenis is tussen een element uit A en B, gaat dit element in het overlappende deel van deze twee cirkels. Dit wordt opgenomen in de vereniging van je venndiagram.

Als het kenmerk van een element wordt gedeeld door A, B en C, gaat dit element in het middelste deel van het diagram, waar alle cirkels overlappen. Dit is het snijpunt van je diagram.

Stap 5

Zodra je alle sets aan je diagram hebt toegevoegd, wordt het tijd om je venndiagram te personaliseren met kleuren, labels en opmerkingen. Deel je venndiagram met je team, tag je teamleden of vraag om hun input of feedback.

Venndiagrammen en verzamelingenleer

We hebben hiervoor besproken dat venndiagrammen nuttig zijn in verschillende sectoren. Laten we eens kijken hoe venndiagrammen worden gebruikt in een bepaalde tak van de wiskunde, namelijk de verzamelingenleer. In de verzamelingenleer worden de gedeelde en individuele eigenschappen van een object bestudeert. Venndiagrammen met twee, drie en vier cirkels worden gebruikt in deze tak van de wiskunde. Het proces achter de verzamelingenleer gaat hand in hand met de structuur van een venndiagram, omdat ze beide gaan over het gelijktijdig vergelijken van meerdere objecten (of getallen). Een venndiagram kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een vergelijking tussen sets aan te tonen, om vast te stellen welke eigenschappen worden gedeeld door een groep getalen. Een set is een groep objecten. Elk object vertegenwoordigt één element uit het geheel. Stel dat we een venndiagram met twee cirkels hebben. De ene cirkel is rood, de andere is blauw. Dat zijn onze twee objecten. Het punt waar deze twee objecten overlappen heet het snijpunt. De ruimte in dat snijpunt vertegenwoordigt nu de kwaliteit die rood en blauw delen: paars. Dit proces kan worden toegepast op alle objecten en hun overlappende gelijkenissen. Van kleuren tot getallen tot sporten: elk object kan worden vergeleken met de verzamelingenleer en een venndiagram.

Waarschijnlijkheid berekenen met een venndiagram

Venndiagrammen zijn ook uitermate geschikt om waarschijnlijkheden te berekenen. Een venndiagram wordt in de wiskunde gebruikt om de uitkomst van een scenario te voorspellen. Je kunt een venndiagram met twee cirkels bijvoorbeeld gebruiken om te berekenen hoe waarschijnlijk het is dat een gebeurtenis zal plaatsvinden. Dit kun je doen door getallen in te voegen in de cirkels in plaats van concepten of ideeën. Laten we als voorbeeld een kaartspel nemen, om te laten zien hoe een venndiagram wordt gebruikt om de waarschijnlijkheid van verschillende gebeurtenissen te berekenen. Zonder de jokers bevat een set kaarten 52 kaarten. De set bestaat uit vier reeksen, die elk dertien soorten kaarten bevatten. Je wilt weten wat de kans is dat je een koningin of een hart trekt. De rechthoek vertegenwoordigt alle uitkomsten, namelijk 52 kaarten. Omdat er vier koninginnen in de set zitten, is de kans dat je een koningin trekt 4/52. De kans dat je een hart trekt is 13/52. Maar één van deze kaarten is zowel een koningin als een hart (de hartenkoningin). De cirkels overlappen om weer te geven dat deze kaart tot beide sets behoort. Als je de uitkomsten visualiseert met een venndiagram voorkom je dat je de hartenkoningin niet dubbel telt. Op basis van het venndiagram, heb je dan de volgende berekening: 4+13-1 = 16. De kans dat je een hart of een koningin trekt is 16/52. Een dergelijke berekening kan mensen helpen om de waarschijnlijkheid van allerlei gebeurtenissen of situaties te bepalen, zoals het succes van een project, hoeveel klanten je verwacht of de uitkomst van een marketingcampagne. Waarschijnlijkheid vormt een belangrijk deel van hoe bedrijven hun succes monitoren en meten.

Venndiagrammen gebruiken voor vergelijkingen en contrasten

Een van de populairste manieren om een venndiagram te gebruiken is als tool voor brainstormsessie, door ideeën met elkaar te vergelijken. Een venndiagram dat je gebruikt om dingen te vergelijken is visueel goed begrijpelijk en kan in eenvoudige structuren worden opgedeeld zodat alles eenvoudig geïnterpreteerd kan worden. Als je bijvoorbeeld een essay schrijft waarin je zaken vergelijkt, kun je een venndiagram gebruiken om de belangrijkste verschillen tussen je onderwerpen te verklaren. Om een dergelijk essay te schrijven, moet je de specifieke kenmerken en verschillen van je onderwerpen goed begrijpen. Begin door twee tot vier overlappende cirkels te tekenen die de onderwerpen weergeven die je met elkaar vergelijkt. Vul vervolgens de overlappende gedeeltes met kenmerken die de overlappende onderwerpen met elkaar gemeen hebben. De buitenste delen van de cirkels, die niet overlappen, kunnen worden gevuld met kenmerken die uniek zijn voor het onderwerp. Deze geven dus de verschillen weer. Het snijpunt vertegenwoordigt wat jouw onderwerpen met elkaar gemeen hebben. Voordat je aan een essay begint waarin je onderwerpen wilt vergelijken, zou je een venndiagram kunnen gebruiken om een duidelijker beeld te scheppen van hoe jouw onderwerpen zich wel en niet tot elkaar verhouden.

Venndiagrammen versus eulerdiagrammen

Een ander soort diagram dat veel gelijkenissen heeft met een venndiagram is het eulerdiagram. Zowel euler- als venndiagrammen zijn gebaseerd op de verzamelingenleer en bestaan uit cirkels die de onderlinge verbanden van sets weergeven. Ze zijn echter niet hetzelfde. Een venndiagram toont de mogelijke verbanden tussen verschillende sets. Dit is inclusief verbanden die hypothetisch mogelijk zijn. Venndiagrammen bevatten alle mogelijke combinaties van snijpunten tussen de elementen. Een eulerdiagram toont alleen de snijpunten of verbanden die al bestaan. Het bevat cirkels die in elkaar of naast elkaar staan of een snijpunt hebben. Een tip om te bepalen of je met een venndiagram of een eulerdiagram te maken hebt, is om te kijken of er een leeg snijpunt is. Bij venndiagrammen moet je elk snijpunt tussen sets weergeven, ook als het snijpunt leeg is. Een eulerdiagram geeft alleen snijpunten weer die niet leeg zijn. Eulerdiagrammen zijn meestal complexer dan venndiagrammen. Ze worden gebruikt om complexe hiërarchieën uit te leggen, overlappende definities weer te geven of om te bepalen of een logisch argument geldig is.

Voorbeeld van een venndiagram

Hieronder vind je een praktisch voorbeeld van hoe je een venndiagram kunt gebruiken in het zakenleven. Stel je wilt de rollen of verantwoordelijkheden van verschillende teams binnen de organisatie met elkaar vergelijken om een workflow te stroomlijnen. Je wilt het verband aantonen tussen marketingteams en webontwikkelingsteams. Marketingteams hebben te maken met data-analyses, juridische administratie, consumentenonderzoek, aanwezigheid op sociale media en merkmanagement. Webontwikkelingsteams hebben te maken met UX- en UI-design, merkmanagement, kwaliteitstesten, SEO-analyses, projectmanagement, consumentenonderzoek en data-analyses. In dit venndiagram zou het snijpunt de overlappende verantwoordelijkheden bevatten: data-analyse, merkmanagement en consumentenonderzoek. Dit zijn dus gebieden waarop marketing- en webontwikkelingsteams kunnen samenwerken. Venndiagrammen kunnen de verbanden en verschillen tussen objecten of elementen illustreren. Op de werkplek biedt een venndiagram grondige inzichten voor brainstormsessies, strategieontwikkeling en het vergelijken van argumenten.

Binnen enkele seconden ben je al 'on board'

Join thousands of teams using Miro to do their best work yet.