Homeagilepi planning

Przeprowadzaj zintegrowane sesje planowania PI z Miro

Planuj rozwój produktu co kwartał, wykorzystując kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi Miro. Skutecznie przeprowadzaj rozproszone planowanie PI online, usprawniając prace przygotowawcze, dostosowując się do zależności i koncentrując się na tworzeniu angażujących sesji.

Ponad 70 mln użytkowników pokochało Miro

Przygotuj scenę dla planowania PI online

Przeprowadzaj angażujące i wykonalne sesje planowania PI. Od planowania wstępnego po usprawnienie współpracy zespołowej – zarządzaj całym planowaniem typu Big-Room z Miro.

scaled-product-planning_product-features-and-benefits_EN_3-2_jumbo.png

Dlaczego zespoły wybierają Miro do sesji planowania PI?

Zintegrowane planowanie PI

Oszczędzaj czas, pobierając dane za pośrednictwem solidnej dwukierunkowej integracji w celu importowania informacji z Jira lub Azure DevOps za pomocą aplikacji Planner. Pożegnaj się z przełączaniem między narzędziami i umożliwiaj zespołom skupienie się na tym, co ważne. Dzięki Miro zespoły mogą zaoszczędzić 7 godzin na sesję planowania.

Zmniejsz tarcia

W łatwy sposób pokazuj połączenia między zadaniami i filtruj zależności za pomocą aplikacji Dependencies, nie tworząc bałaganu na swojej tablicy. Zwiększ widoczność podczas planowania, mając pewność, że wszyscy się zgadzają.

Zbierz wszystkich razem

Łącz zespoły z wykorzystaniem ukierunkowanych dyskusji i prowadź bardziej integracyjne sesje planowania PI uwzgledniające głosowanie, przerwy i nie tylko. Nie zapomnij usprawnić procesów dzięki retrospektywom i dopilnować, aby każdy mógł się wypowiedzieć dzięki trybowi prywatnemu.

Szybsza komunikacja

Szybko nadawaj sens informacjom i inicjatywom dzięki grupowaniu notatek – i dodawaj linie połączeń, aby wizualizować wszystkie zależności. Oznaczaj członków zespołu, proś o natychmiastowe informacje zwrotne i przeprowadzaj szacunki bezpośrednio na tablicy z wykorzystaniem aplikacji Estimations.

Popraw produktywność

Planuj i monitoruj postępy swojego zespołu oraz projektów na tej samej tablicy. Przypisuj zadania, dodawaj harmonogramy i przeprowadzaj retrospektywy w jednym miejscu. Oszczędzaj czas, przekształcając karteczki samoprzylepne w karty Jira lub Azure DevOps i uruchamiaj sesje planowania PI bez zmiany kontekstu.

Dziel się swoją wizją

Stwórz dedykowane miejsce na podsumowania wykonawcze, skutecznie informując wszystkie zainteresowane osoby. W łatwy sposób mapuj swoją strategię produktu, wiążąc ją z kluczowymi celami i korzystaj z aplikacji Planner, aby ożywić swoją wizję produktu, odzwierciedlając plan działania w miarę jego rozwoju.

Powiązane szablony

Uzyskaj doskonały przegląd zaległości swojego zespołu i zwiększ wydajność.

Monitoruj daty realizacji i poznaj zależności oraz kamienie milowe projektu.

Dokumentuj i oceniaj ryzyko projektowe w uczciwy i przejrzysty sposób, korzystając z tablicy ROAM do zarządzania ryzykiem w SAFe.

Pomóż swojemu zespołowi wdrożyć metodologię Agile.

Monitoruj swoje zadania i popraw sposób pracy.

Połącz zespoły dzięki współpracy i zintegrowanemu planowaniu rozwoju produktu typu PI lub Big-Room.

Jak przeprowadzić sesję planowania PI z Miro?

scaled-product-planning_how-to_EN_1-1_big.png

1

Ustalenie harmonogramu

Przed rozpoczęciem sesji planowania PI online należy jasno określić jej cele i harmonogram.

2

Zdefiniuj zaległości programowe

Należy je zdefiniować i ustalić priorytety w oparciu o plan rozwoju produktu, cele biznesowe i potrzeby użytkowników.

3

Podział zadań

Po zdefiniowaniu zaległości programowych zespoły powinny podzielić je na mniejsze przyrosty trwające zwykle od dwóch do czterech tygodni.

4

Przygotowanie planu

Przejrzyj możliwości swojego zespołu, a następnie dostosuj plany i zobowiązania.

scaled-product-planning_how-to_EN_1-1_big.png

Integracja z ulubionymi narzędziami

Pomysły, inspiracje i informacje w pełnym widoku. Wizualizuj kampanie marketingowe oraz informacje o klientach i prospektach, aby podejmować działania oraz śledzić zadania i aktualizacje statusu dla zespołu.

Połącz Miro z ponad 1OO ulubionymi narzędziami do współpracy

Poznaj Miro Marketplace

Wyświetl aplikacje

Uwielbiane przez wiele zespołów

Historie klientów

"Miro ułatwia skuteczną koordynację i dostosowanie pracy wielu działów i obszarów produktowych do tego samego celu."

Damian Milczarek

Agile Coach i Scrum Master w CD PROJEKT RED

Często zadawane pytania dotyczące planowania PI

Zespoły produktowe przeprowadzają sesję planowania PI, aby wyznaczyć cele, zidentyfikować zadania i zależności, monitorować postępy oraz określić perspektywę i kierunek rozwoju produktu i działalności. Wizualny obszar roboczy Miro pomaga menedżerom produktu efektywniej prowadzić sesje planowania PI, opierając się na tablicy planowania PI w zakresie wszystkiego, czego potrzebuje zespół: harmonogramu, programu, tablicy ROAM i tablicy zespołu. W ten sposób zespoły Agile są w stanie pod koniec sesji planowania PI opracować plan i płynnie przejść do jego realizacji.

Pozostałe rozwiązania Miro

Agile

Wzmocnij swój proces Agile dzięki zdalnym codziennym scrumom, planowaniu sprintów i retrospektywom. Wdrażaj swoje pomysły w życie dzięki tablicom Kanban i integracjom z Jira, Azure DevOps i nie tylko.

Plany działania

Twórz plany działania, aby wizualizować strategię w zespołach ds. produktów, identyfikować zależności i dostosowywać się do większego planu.

Codzienne spotkania standup

Przeprowadzaj codzienne dynamiczne spotkania typu standup, koncentrując się na wynikach i działaniach. Pomóż swojemu zespołowi pracować lepiej, dostrzegając przeszkody, i wnieś tę osobistą energię do procesów, aby usprawnić współpracę.

Zacznij pracę w kilka sekund

Dołącz do tysięcy zespołów korzystających z Miro, aby wykonać najlepszą dotychczas pracę.